Kiracıların 3’te 2’si Haklarını Bilmiyor Kiracıların 3’te 2’si Haklarını Bilmiyor

Yüksek zam davalarında mahkemenin eski kiracılara hakkaniyet indirimine karar verdiğinin de altını çizen Kakıcı Şimşek, “Yasalar çerçevesinde bir gayrimenkulde 10 yıldan fazla kiracıysanız, ev sahibi hiçbir neden göstermeden, 3 ay önceden haber vermek suretiyle tahliye isteyebilir. Ancak burada tahliye değil de 10 yılın sonunda kira artırımı talep ediliyorsa, mal sahibi bu durumda mahkemeye giderek bir kira tespiti davası açar. Kira tespiti davasında da rayiç gayrimenkuller değerlendirilir yine eski kiracı olunduğu için %10-20 arasında bir hakkaniyet indirimi yapılır. Kiracı, rayiç kira bedellerine göre ve o oranda ödemeye devam eder.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.