FİKENTDER '' Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneğinin vatandaşlardan gelen talep sonrası Net Emsal - Paylaşım ve Güncel Kira ödeme Planına ilişkin yazılı bildirim talebine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dönüş yapmıyor. İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Fikir tepelilerin haklı taleplerini görmezden gelerek, evlerin boşaltılması için 150 gün süre verdi.!

FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı Yasin Bektaş '' zaten biz gönüllü olarak evlerimizi kentsel dönüşümden dolayı devlete güvenerek boşaltacağız. Buna rağmen, vatandaşın ne alacağı hususunda herhangi yazılı bir evrak ortada yokken, tahliye tebligatı gönderilmesi vatandaşı tedirgin etmiştir..

'' Fikentder Derneği, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler sonrası tahliye ilanından önce gelmesini beklediği Emsal - Paylaşım ve Kiralarla ilgili hususları içeren bilgi edinme hakkına yönelik örnek dilekçe yayınladı.

FİKENTDER DERNEĞİ BİLGİ EDİNME HAKKI VE TAHLİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ WORD FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TILAYINIZ. Fikentder Derneği bilgi edinme hakkı örnek dilekçesinde neler yazıyor?

_________________________________________________________ T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ’NE Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 34 Üsküdar / İSTANBUL FİKİRTEPE VE ÇEVRESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI içerisinde “Merdivenköy Mah. Mandıra Cad. Koçtaş Sok. No:5” adresinde bulunan …… Ada ……. Parsel içerisinde …… m2 Arsa üzerinde …….. m2- ……. Adet Daire ve ………. m2 - …….. Adet İşyeri olmak üzere toplam ..…… adet bağımsız bölüm bulunan taşınmaz mülkün sahibiyim. Bugünkü tarih (06.05.2021) itibariyle binamızın kapısına asılı gördüğüm ve vakıf olduğum 03.05.2021 tarih, E-…………………………………………… sayı ile ÇŞB İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün gönderdiği (………) no’lu Tahliye ve Yıkım konulu ilanen tebligat başlıklı metninde, 6306 sayılı kanunun 6/A maddesi uyarınca, yerimizin afet riski taşıyan riskli bir yapı olduğu belirtilmekte olup 150 günlük süre içerisinde tahliye edilmesi istenmektedir. Yine 6306 sayılı kanunun 3. Maddesi’nde: “(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır. (Değişik cümle:29/11/2018-7153/22 md.) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” denilmektedir. 23 Kasım 2020 tarihinden itibaren bakanlık tarafından yapılan tüm şifahi açıklamalarda, daha önce yapılan sözleşme şartları baz alınacağı ifade edilmesine rağmen, gelinen süreçte tarafımıza yapılması düşünülen proje ile ilgili olarak yazılı herhangi bir bilgi ve daire tespit formu sunulmamış ve ne alacağımız resmi olarak tarafımıza tebliğ edilmemiş olmasına rağmen evlerimiz boşaltılması talep edilmektedir. Sürecin başladığı 23 Kasım 2020 tarihinden bu yana, Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1. Etap uygulama alanı içerisinde bulunan ve daha önce yıkılmış alanlarda hak sahiplerinin alacakları yerler ve kiralarla ilgili hususlar netleşmemiş olup belirsizlik hala devam etmektedir. Bu belirsizlik devam ederken, yıkılmamış evinde oturan vatandaşların kanuni kazanımlarına yönelik resmi yazılı bir bildirim talebimiz bakanlık tarafından cevapsız bırakılmaktadır. Pandemi süreci ve mevcut ağır ekonomik koşullar da göz önüne alındığında, söz konusu belirsizlikler, vatandaş nezdinde ciddi tereddütler oluşmasına sebep olmaktadır.

FİKENTDER DERNEĞİ BİLGİ EDİNME HAKKI VE TAHLİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ WORD FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN BURAYA TIKLA Tüm bu kararlar göz önünde bulundurulduğunda; Kanunun 3. Maddesine göre; Yapımızın riskli yapı olduğuna dair bir tespit yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarafımıza tebliğ edilmiş midir? Yetkili idarenin “uygulama bütünlüğü” ilkesinden hareketle yapımızla ilgili tasarrufta bulunmadan önce kanunun 5. Maddesinde göre; “(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, öncelikli olarak malikler ile anlaşma yoluna gidilmesi esastır.

(Değişik cümle:29/11/2018-7153/22 md.) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.” denilmesine rağmen tarafımıza anlaşma teklifinde bulunulmaksızın sürecin yürütülmesinin gerekçesi nedir? Vatandaşın bu bölgede yapılacak olan inşaattan alacağı paylaşım şekil ve oranı nedir? Bölgede yapılacak inşaatlarda vatandaşa verilecek net emsal nedir? Vatandaşlara ödenecek kira miktarı ve süresi nedir?

Vatandaşa ödenecek taşınma, kira destek payları hangi şart ve şekillerde nasıl ödenecek ve ne zaman ödenmeye başlayacaktır? Tahliye sürecinden önce yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını ve güncel ekonomik koşullar göz önüne alınarak tanzim edilmiş taşınma ve kira destek ödeme plan ve şartlarını içeren belgelerin tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

Kentsel Dönüşümde Ekstra Para İsteyen Müteahhitlere Dava Açılabilir Kentsel Dönüşümde Ekstra Para İsteyen Müteahhitlere Dava Açılabilir

Sorularımın cevaplarının aşağıda belirttiğim adresime yazılı olarak iletilmesi ve bundan sonra yapılacak tüm bildirim ve tebligatların e-devlette de kayıtlı olan aşağıdaki iletişim bilgilerim üzerinden yapılması hususunda, gereğini arz ederim.''