‘Depremle Mücadele Üst Kurulu Kurulmalı’

GİSP (Gayrimenkul İçin Strateji Platformu) tarafından düzenlenen ‘Depreme Mekansal Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm’ konulu Online Yuvarlak Masa toplantısında, ‘Çürük binalardan vatandaşın tasfiyesi, kentsel dönüşümde menkulleşme ve değer odaklı paylaşım modelleri, denetim - yaptırım yöntemleri ve ‘Depremle Mücadele Üst Kurulu’ kurulması konusundaki görüşler tartışıldı. Tüm konuşmacılar ‘Deprem İçin Mekansal Seferberlik’ başlaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

‘Depremle Mücadele Üst Kurulu Kurulmalı’

Ali Faruk Göksu (Kentsel Strateji), Prof. Dr. Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi) ve Berna Akpınar (Sinpaş) sunumlarıyla gerçekleştirilen interaktif toplantıda, depremle ilgili konuşmamız gereken yegane konunun, zemini bozuk ve 20 yaştan büyük binada oturan vatandaşın nasıl tasfiye edileceği, nasıl bir finansman modeli kurulması gerektiği üzerinde duruldu. Faruk Göksu, ‘Arsa kapasitesi meselesinin çözülmesi, yeni uzlaşma ve finansman yöntemleri bulunması, sosyal etki analizlerinin yapılması ve imar planlarının sil baştan ele alınması gerektiğinden bahsetti. İmar barışı dolayısıyla kitlenen kentsel dönüşüm sürecinin yeniden hızlanmasından bahseden Berna Akpınar, her bölgenin dönüştürülemeyeceğini, o yüzden bina güçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu anlattı. Kentsel dönüşümle ilgili yeni finansal enstrümanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Hepşen, EBRD ve JESSICA gibi yurt dışı fonların devreye alınması gerektiğini, gayrimenkul sertifikaları gibi menkulleşme modellerinin tekrar gündeme getirilmesinin elzem olduğunu belirtti.

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP) Başkanı Hakan Gümüş söz alarak aşağıdaki önemli konuları vurguladı: ‘Binanın depreme dayanaklı olup olmadığını araştırmak vazifesi vatandaşa bırakılamaz. E-devlet üzerinden her binanın deprem riskini yüzde olarak vermek kamusal bir görevdir. Bu sayede, kötü zeminde, 20 yaşından büyük binaların alım satımına da müsaade etmemek gerekir. Acele kamulaştırma yöntemiyle, başka bir felaket beklenmeden bu binalar tasfiye edilmelidir. Sonra ne yapacağız sorusunun cevabı, menkulleşme, otomatik değerleme, değer odaklı hak paylaşımı ve eksi faizli kredi sağlanması gibi yenilikçi çözümlerdedir. Hızlanmak zorundayız. Denetleme ve yaptırım konusunda artık daha ciddi olmalıyız. Depreme mekânsal hazırlığı daha organize hale getirmek için ‘Depremle Mücadele Üst Kurulu’ kurulmalı diyerek sözlerini noktaladı.

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu

Gökhan ÇİVRİLLİ, gokhan.civrilli@gisp.org.tr, 0543 880 97 57

Kadir Özel

Gayrimenkul Sektöründen uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün tüm yeniliklerini, yeni konut projelerini araştırma yaparak okuyucularına doğru ve gerçekçi bilgi aktaran bilgi birikimiyle tüm okuyucularımıza aktarıyoruz.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE