Ancak Ticaret Bakanlığı; tarafımızdan iptali istenen dört maddenin üçünde işaret ettiğimiz şekilde düzeltmeler yapmıştı. Buna rağmen çok kapsamlı bir "Özel Emlakçılık Kanunu"na olan ihtiyaç devam etmektedir.

Bu kanunla ilgili tasarı hazırlanırken mutlaka bir ortak akıl platformu oluşturulmalı ve dünyadaki başarılı örnekler incelenmelidir.

İSTEB gibi kurumsal yapısı olan, piyasada kabul görmüş, resmi uzman ve saygın emlakçıların yeraldığı kurumlardan mutlaka tasarı hakkında görüş istenmelidir.

Emlakçının “KİM” olduğu, Emlakçılık standartlarının oluşturulması, işleyen bir Denetim Sistemi'nin kurulması ve tabiki bunlara uymayan Emlakçılara uygulanmak için caydırıcı yaptırımların konması ve işler hale getirilmesi sektörün en acil ihtiyacıdır.

İSTEB İstanbul Emlak Brokerları İşletme Kulübü Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan : "İyi hazırlanmış kapsamlı ve hukuki dayanakları olan “EMLAKÇILIK KANUN TASARISI” hazırlıklarına acilen başlanmalıdır" diyor.

İSTEB Ykb Ulvi Özcan şöyle devam ediyor;" Emlakçılık Sektöründe kısmen kontrolsüz gelişen piyasa şartlarını disipline edebilmek tüketici ile yatırımcı ve/veya mülk sahibi arasında şeffaf denetlenebilir belgelendirilebilecek ilişkilerin tarafların mağduriyetine yol açmayan kanuni ve etik ticaretin gerçekleştirilmesi, ancak böyle dikkatle hazırlanan tasarının TBMM'since kabulu ile mümkün olacaktır.”

Ülkemizde hızla kaosuyla gelişen emlak satınalma kiralama piyasasının biran önce kanununa kavuşması tüm taraflarca bekleniyor.