Tapu işlemlerin Noterler kanalıyla yapılması neler getirecek işte bu işlemlerin yapılması için gerekli evraklar, Noterler ne kadar ücret alacak çok merak ediliyor? Tapu harçları yine devlet bankalarına mı yatırılacak ? Tapu harçları tam değerinde gösterilirse masrafların vazla çıkması sebebiyle tapu harçları düşürülür mü ? 

Bir çok konu merak ediliyor devlet bu konuda düzenleme yapmaz ise yine değeri düşük gösterilmeye devam edecektir. bu nedenle binde iki alıcı binde iki satıcının ödediği tapu harçının düşürülmesi bekleniyor. Satıcılar genelde tapu masraflarını alıcı ödesin ben ödemeyim dedikleri için alıcılar açısında tapu masrafları , emlakçi hizmet üçreti olunca mülkün fiyarı çok artmış oluyor.

Aile Konut Şerhi Koyma İşlemi Nasıl Yapılır? Aile Konut Şerhi Koyma İşlemi Nasıl Yapılır?

Aylar önce Meclis gündemine taşınan noterlerde tapu işlemi yapılmasına dair kanun düzenlemesi, TBMM'de kabul edildi. Böylelikle önceki dönemde yalnızca tapu müdürlüklerinden yapılan gayrimenkul satış işlemleri, artık yetkili noterlerde de yapılabilecek. 

Bedelsiz tapu devri işlemi nasıl ve ne şekilde yapılır

Gayrimenkul satışında noter dönemi başlıyor!

TBMM Genel Kurulu'nda 6'ıncı Yargı Paketi içerisinde yer alan kanun ile; noterler, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi durumunda tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek. 

Bu teklif ile noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenlemekle yetkili olacak, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetebilecek. 

Noterlerde ev, arsa, tarla, iş yeri satışı yapılabilecek mi?

TBMM'de kabul edilen kanun düzenlemesi ile noterlere gayrimenkul satışı yetkisi veriliyor. Bu karar ile birlikte noterlerde konut, iş yeri, arsa ya da tarla gibi taşınmazların satışının yapılması mümkün olacak. Noterler kendilerine verilen yetki ile tapu bilişim sistemiyle tapu siciline şerh verebilecek ve taşınmaz satış sözleşmesi oluşturabilecek. 

Kanun düzenlemesinde, noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde yalnızca tapu harcı alınacağı ve bu işlemler için ek bir noter harcı talep edilmeyeceği de ifade ediliyor. 

Tapu işlemlerinin noterlere taşınması ile tapu müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Tapu müdürlüklerinde ise olağan akış her zamanki gibi devam edecek.