Yakın tarihte yapılacak İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde 21-Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi’nden Meslek Komitesi Başkan ve Meclis Üyesi adayıyım.

Aşağıda hazırlamış olduğumuz Seçim Beyannamesi İcra Kurulu’muz tarafından ( www.UlviOzcan.ist/icra-kurulumuz ) ORTAK AKIL ile hazırlanmış olmakla birlikte; icra kurulumuzun tüzel kişiliği olmaması nedeniyle bu beyanname tarafımdan imzalanmıştır. Sayın Noter, İşbu iki suret seçim beyannamemizin tasdiki ile bir suretinin tarafımıza verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını arz ederiz.

1) Kamuya karşı mesleğimizin ana temsilcisi rolünü alacağız; katma değer yaratan, öne çıkan

Meslektaşlarımızı, odaları ve dernekleri ‘’SEN-BEN’’ polemiğine girmeden destekleyeceğiz. Verimlilik hedefli üreten odalarla birlikte çalışacağız.

2) Mesleğimizin faydaları ve gerekliliği, ücretlerimizin standardizasyonu konusunda Bilinçlendirme kampanyaları yaparak, kamuoyunda saygınlığımızı artıracağız.

Tek hedefimiz “SAYGIN EMLAKÇILIK”tır.

3) İstanbul’da bölge temsilcilikleri organizasyonunu kurarak ‘’Sahadan İTO’ya Olan Talep iletimi’ni’’ en kısa süreye indireceğiz. Sadece seçim zamanı değil, seçimden sonra da

seçmenlerin sorumluluğunu taşıyarak bölge toplantıları ve elektronik eğilim yoklamaları ile sektörün nabzını tutacağız.

Eğilim yoklamalarında seçime katılıp oy veren meslektaşlarımıza öncelik vereceğiz, Kendileriyle ‘’DANIŞMA KURULU’’ olarak sürekli iletişim içinde olacağız.

Avrupa’nın en büyük, Dünyanın ikinci büyük ticaret odası olan İstanbul Ticaret Odası’nın lobi gücünden, bütçesinden, networkunden faydalanarak kamuoyunda ilgili herkesin sesi ola

cağız, emlak sektörüne fayda getirecek projeler üreteceğiz. Talepleri ve sonuçları düzenli olarak takip edecek ve raporlayacağız.

4) Portallarda, taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayanların ilan vermesini ve yetkisi alınmamış ilanları engelleyeceğiz. Özellikle bir kaydı birden fazla emlakçının girmesi (yazılı yetki

siz çalışma) konusunda caydırıcı cezalar verilmesi konusunda maksimum çaba harcayacağız.

Bu konuda hem İTO Meclisi’ni, hem de Ticaret Bakanlığını seferber edeceğiz. Portalların bağlı

olduğu ilgili meslek komitesi üyeleri ile birlikte çalışacağız. Üyelere özel portal tarifelerinin pazarlığını yapacağız.

5) Ücret tariflerinde üst limitin değil, alt limitin devreye alınması konusunda yasal merciler ile pazarlık edecek; sonuçlarının sektörümüz ve devletimiz için olası kazançlarını rasyonelleriyle

birlikte sunacağız. Alt limitin toplamda % 4 + KDV olması için çalışmalar yapacağız; kamu otoritesine vergi kaçaklarının önlenmesi için de bu konunun etki analizi çerçevesinde gerek

liliğini anlatacağız. İstanbul içindeki bölgesel farklı hizmet bedeli ve pazarlama fonksiyonlarına ilişkin çalışmalar yaparak eşit hizmete farklı hizmet bedeli sorununu çözümleyeceğiz.

6) Tavsiye niteliğinde standart bir tek yetki sözleşme metnini hazırlayarak, kamuoyu ile paylaşacağız. Sözleşme almayan emlakçının yetkisiz veya korsan olduğu algısını yerleştireceğiz.

7) İTO tarafından sözleşmeli çalışmayı özendirecek ve bu konuda İTO Tahkim ve Çözüm Buluculuk Kurulu oluşturacağız. Tarafların haklarını koruyacağız. Hizmet vermeden, sadece

sözleşmeden hizmet bedeli kazanmanın önüne geçecek ve konuyu tüketiciye net biçimde duyuracağız.

8) Webtapu’da daha fazla bilgiye erişebilmek amacı ile TKGM ile görüşmeler sürdüreceğiz.

Emlakçının tapuda etkinliğini ve bilgiye erişim hızını artıracağız.

9) Emlak sektörünün projelendirme, geliştirme, üretim, değerleme , yönetim gibi diğer pay

daşları ile daha etkin işbirliği sağlayacak mekanizmaları kuracağız.

10) Değerleme uzmanlarıyla karşılıklı piyasa bilgisi paylaşımını güçlendireceğiz

11) İstanbul emlak sektöründeki kira, fiyat, boşluk oranı vb göstergeleri raporlayacak altyapı oluşturacağız.

12) Üyelere özel İstanbul MLS sistemini hayata geçireceğiz. Kuracağımız MLS ağında portföy - talep eşleştirmesini sağlayacağız.

13) İstanbul haritalı emlakçılar rehberini oluşturarak hedef bölgedeki meslektaşlara erişim süresini en aza indireceğiz.

14) Video konferans üzerinden periyodik ücretsiz eğitim programları düzenleyeceğiz.

15) Düzenli olarak video konferans üzerinden Zümre Toplantısı düzenleyerek ihtiyaç tespiti yapacağız.

16) Elektronik ortamda müşteri randevu sistemi kurulumunu gerçekleştireceğiz. Mülkleri gezdirdiğimiz müşteri ile ilgili ön güvenlik sistemini kuracağız.

17) İnternette standart kira kontratı oluşturma sistemi hazırlayarak bu iş için kaybedilen zamanı ortadan kaldıracağız.

18) Booking.com benzeri müşteri ve emlak danışmanı puanlama sistemini kuracağız

19) İstanbul Barosu ile iş birliği içinde hukuki destek altyapısı kuracağız.

20) Bölge çalışma ofisleri kuracağız.

21) Mesleki yeterlilik belgesi için lise mezuniyetini ön şart haline tekrar getireceğiz.

22) Çağdaş yaşamın getirdiği nimetlerden biri olan internetin beraberinde birçok sıkıntılar da getirdiği ortada…

Bu sektörlerden.. biri de pratik olarak günlük, haftalık, aylık, vb. uzun olmayan kiralamalar

yapımına olanak sağlayan ve AIRBNB markasıyla özdeşleşen dijital yapılardır. Bu yapının

güvenlik, haksız rekabet, vb. riskleri ortadan kaldırması için başta otelcilik sektörü olmak

üzere ilgili tüm sektör paydaşları ile görüşeceğiz, dünya standartlarına ulaşması için maksimum çaba göstereceğiz.

23) Geçmişte, mesleğimize emekleri geçenleri vefa ile anacağız; bir meslek kültürü, bir kurum hafızası oluşturacağız.

25) Tüm üye meslektaşlarımıza fayda sağlayacak İstanbul Emlak Borsasının kurulması için girişimlerde bulunacağız.

26) Adliyelerde baro odalarının olması gibi, Tapu Müdürlüklerinde para sayma makinalarının,

bilgisayar ve printerlerin olduğu ‘’Emlakçı Buluşma Odaları’’ kuracağız.

27) Ülkemizin dört bir yanındaki meslek örgütleri ve tüketici örgütleri ile sağlıklı ve şeffaf bir

süreç yönetimi sağlayarak ‘’Emlakçılık Kanununun Çıkması İçin’’ maksimum çaba harcayacağız. Uluslararası etik kodlar çerçevesinde ve bazı ülkelerin yasalarını da mercek altına

alarak hazırlamak üzere altyapı kurduğumuz kanun tasarısı, palyatif çözümler getiren bir

tasarı olmayacak, kronik birçok sorunu ve komplikasyonu temelden çözecektir . Bu kanunda ele alacağımız maddelerden başlıklar verecek olursak ;

a- Emlak portalları ile emlak firmaları / emlak danışmanlarının verimli çalışabileceği bir yönetmelik çıkaracağız.

b- Gelişigüzel franchising (marka kiralama) verilebilmesinin önüne geçilerek master fran

chising – franchising ofisi – kendi adına çalışan danışman ve SGK’lı danışmanın ortak çıkarlarının korunacağı bir yönetmelik çıkaracağız.

c- Yabancı uyruklu veya yabancı uyruklu olup TC vatandaşlığı yapanların ülkemizde emlakçılık yapabilme standartlarını belirleyeceğiz. Türkçe bilmek başta olmak üzere, emlak

danışmanı olmadan brokerlik yapamamak vb. gibi birçok önemli konunun düzenleneceği bir

yönetmelik hazırlayacağız.

d-Tüm tüketici şikayetlerinin, emlakçılar arası uyuşmazlıkların dinamik bir şekilde değerlendirileceği bir DENETİM MEKANIZMASI kuracağız. İhtar, Kınama, Para Cezası ve Meslekten Men

cezalarını uygulayacağız. Bu konuda verimli çalışan bir denetim mekanizmasını KAMU DENETİMİNİ CAYDIRICI uygulayabilecek dinamik bir yapı kurarak, tüketicinin, yatırımcının ve emlak sektörünün kazanacağı bir iklim oluşturacağız.

e-Bu kanunda her emlak firmasının Ticaret Odaları / Ticaret Sanayi Odalarına, her emlakçının da Emlak Serbest Meslek Odalarına kayıtlı olacağı bir sistem kurarak Emlak Esnaf Odası /

Ant yapı, amerika’daki 6’ncı projesine başladı. Ant yapı, amerika’daki 6’ncı projesine başladı.

Ticaret Odası tercih keyfiyetini ortadan kaldıracağız.

Çocuklarımıza bırakabilir değerde saygın bir meslek için aramıza katılmanızı, destekleriniz

bekliyoruz. Birlik ve ortak bilinç oluşturduğumuzda nice yollar kat edebileceğimize ve

disiplinler arası bir vizyonu olan emlak endüstrisine, dolayısıyla memleketimiz ekonomisine

katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz.

Emlak sektörünün ‘’BİZ’’ olmaya herkesten çok ihtiyacı var

Beraber çalışacağımız, beraber kazanacağımız günlerde buluşmak üzere...

SEÇİM BEYANNMASİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ