Tapu harcı, iş yeri, konut, tarla, arsa, arazi ve bunun gibi tüm gayrimenkul unsurları için tapuda beyan edilen satış tutarının % 4’ü oranında hesaplanan ve devlete ödenen harç türüne verdiğimiz isim.

Tapu harcına ilaveten tapuda işlem yapan vatandaşlardan 2021 yılı için 194,75 TL tutarında döner sermaye kalemi de tahsil edilir.

Örneğin, tapu alım satım harcı, tapuda işlem yapılacak olan gayrimenkul ile ilgili beyan edilen alım/satım tutarı üzerinden hesaplanır. Yani tapuda 100 bin TL satış tutarı beyan edilen bir gayrimenkulün 2 bin TL alıcının, 2 bin TL de satıcının sorumluluğunda olmak üzere 4 bin TL tapu harcı tahsil edilir.

Tapu harcı inşaat sektörünün önünde küçük gibi görünen büyük bir engeldir. 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV, 31 Ekim 2018 yılına kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirilmişti. Aslında olması gereken olmuştu.

Ocak 2015 ile Haziran 2020 tarihleri arasında tapu işlemlerinden 64 milyar 918 milyon TL gelir elde edildi.

Sektörün kriz yaşadığı, faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde geçici değil kalıcı bir düzenleme gerekiyor.