İSTEB dünyanın ikinci ülkemizin ilk ve tek Emlak Brokerliği Kooperatifi olarak “hedef saygın emlakçılık” parolası ile 2019 yılı Mart ayında kurulmuştur. İSTEB’in ana amacı, emlak sektöründe yatırımcının aldığı hizmetin kalitesini arttırmak ve tüketicinin emlak tercihinde bilinçlendirilmesini sağlamaktır.

İSTEB-BEZE işbirliği çerçevesinde; tüketicinin bilinçlendirilmesi; çağdaş, şeffaf ve güvenilir emlakçılık standartlarının geliştirilmesi ve bu konularda kamuoyu oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Emlak Sektörüne bilinçli ve eğitimli insan kaynağının "yeni nesil brokerlik" anlayışıyla kazandırılması da hedeflenmektedir.

Sektörde kayıtdışı olarak çalışan kişilerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kayıtlı ekonomiye girdi sağlamak, tüketicinin dayanıklı emlak tercihini geliştirmek, yaygınlaştırmak İSTEB-BEZE iş birliğinin ana maddeleridir.

İnşaat ve yan sektörleri Beton 2023'de buluşuyor. İnşaat ve yan sektörleri Beton 2023'de buluşuyor.

Beze Medya kurumları iletişimi… Bu çalışmalara katkı sağlamak için ilgili resmi ve özel kurumlar ve STK’lar ile güçlü iş birlikleri, üniversite ve yarı resmi eğitim kurumları ile yapılacak çalışmalar değerli medya kurumları ve mensupları ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

Tüketici Dernekleri ile Buluşma...

İmzalanan iş birliği protokolü çalışmaları çerçevesinde İSTEB-BEZE ekibi tüketici dernekleri temsilcileri ile ilk grup toplantısını TÜRFED (Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu) ile yaptı. Başkan Musa Karademir ve Yönetim Kurulu üyesi Jale Yanılmaz’ın katıldığı bu görüşmede toplumsal fayda sağlamak üzere iş birliğine karar verildi. Benzer toplantılara devam edilecektir.