Peki hisseli tapular tapu sahiplerinin elinden alınabilir mi? Hangi durumda hisseli tapularda paydaşlıktan çıkarılma olabilmektedir?

Bir gayrimenkulün sahibinin birden fazla olması durumunda meydana çıkan tapuya hisseli tapu adı verilmektedir. Hisseli tapularda hissedarlar hisse payları oranında mülkiyet hakkına sahip olurlar. Genellikle bu tür tapular miras yoluyla intikali yapılan gayrimenkullerde ortaya çıkabiliyor. Bu hissedarlık da çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.

tapu

Hisseli tapularda hissedarlar genellikle anlaşamamaktalar. Hisseli tapunun bir araziye ait olduğu düşünülürse bu arazinin nasıl kullanılacağı konusunda anlaşma sağlanamayabilir. Aynı şekilde hangi hissedarın arazinin neresini kullanacağı da belli değildir. Tüm bunlar sorun sebebidir ve hissedarlığın sona erdirilmesi akla gelen ilk fikir olmaktadır. Peki hissedarın hisseli tapudan çıkarılması mümkün mü?

HİSSELİ TAPUDA ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA NASIL OLUR?

Hisseli tapularda mülkiyet hakkı bölüşülürken bazı durumlarda ortaklıktan çıkarılma meydana gelebilir. İlgili kanun hükmüne göre hissedarlardan birisi o gayrimenkul için sorumluluklarını ihlal ediyorsa ve bu ihlal diğer ortaklar için çekilmez hale gelmişse sorun çıkaran hissedar ortaklıktan çıkarılabilir.

Bedelsiz tapu devri işlemi nasıl ve ne şekilde yapılır Bedelsiz tapu devri işlemi nasıl ve ne şekilde yapılır

Hisseli tapunun bir konut için olduğu düşünülürse bu konut için emlak vergisi, aidat gibi ödemelerin hissedarlar tarafından yapılması gerekiyor. Ancak bir hissedar bu ödemeleri yapmaktan kaçınıyorsa bu durumda mağdur olan hissedarlar mahkemeye başvurarak ortaklıktan çıkarılması kararını mahkemeler verebilir. Ayrıca hissedarın gayrimenkulü kullandırttığı kiracı da bu ihlalleri yaparsa hissedarın ortaklıktan çıkarılma imkânı vardır.

Mahkemeye bir hissedarın ortaklıktan çıkarılmasına dair başvuru yapılınca ilk olarak gayrimenkulün bölünmesi yolu tercih edilir. Bu şekilde hissedarlık sona erecektir. Herkes hissesi karşılığı bağımsız birer tapu sahibi olacaklardır. Ancak her gayrimenkulün bu şekilde bölünmesi ihtimali yoktur. Bu durumda ortaklıktan çıkarılacak olan hissedarın pay bedeli mahkemeye diğer ortaklarca yatırılarak ortaklık sona erdirilir. Ortaklıktan çıkarılan hissedarın hissesi diğer ortaklara verilir.