Generali Sigorta verilerine göre  Gaziantep’te sigorta hizmeti alanların %63’ü 35-60 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 45.5 olarak gözlemlendi.  Gazianteplilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), konut sigortası, kasko sigortası ve trafik sigortası oldu.

DASK ilk sırada

Generali verilerine göre, Gazianteplilerin en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmeti %39’luk oranla zorunlu deprem sigortası (DASK) olurken, ikinci sırada %15 ile konut sigortası, üçüncü sırada ise %13’lük oranlarla kasko sigortası ve trafik sigortası yer aldı.

Kadınların oranı %26

Gazianteplilerin online ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %26 kadın ve %74 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.