Tapuların hazineye devrinden sonra revize yeni plan notlarının yeniden askıya çıkması neyi ifade etmekte? Fikirtepehaber.com olarak, tüm merak edilenlere yönelik Fikentder Derneği tarafından yapılan çarpıcı ve dikkat çeken açıklamaları sizlerle paylaşmaya ve YETKİLİLERİ UYARMAYA devam ediyoruz...

f11 Nisan 2021 Pazar 16:11Bu haber 8272 kez okundu. FİKİRTEPE 6306 SAYILI YASADAN SONRASI 6/A MADDESİNİN DE DENEME TAHTASI MI !? Fikirtepelilerin talebi ve Cumhurbaşkanının da talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe ile lgili çalışmaları başlattı.

Bölgede bayram havası estiren açıklamalar peşpeşe gelirken, FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneği olarak, biz de bu tesekkür kervanının başını çektik. Bizim haricimizde bütün STK'lar ve vatandaşlar da teşekkür etti ve bu ulusal medyaya da yansıdı. Ancak, geldiğimiz son noktada bakanlık tarafından vatandaşların kanuni hakları hiçe sayılırcasına yazılı hiçbir metin sunulmadan tapuların hazineye devredilmesi vatandaşlar nezdinde ciddi endişeler oluşturdu.

İ Kanun çok açık ve net, boşalt tebligatlarının binalara asılması ve tanınan süre sonrası elektrik ve su kesintileri yapılarak polis zoruyla boşaltmaların başlayacak olması da cabası!! FİKENTDER'den Bakan Kurum'a Fikirtepelilerin talepleri için yazılı rapor ' a ulaşmak için buraya tıklayın Fikentder Derneği olarak Fikirtepe haber’in aracılığı ile gündeme getirdiğimiz bazı çekincelerimiz bulbi nmakta. Bu çekince ve masumane kanuni hak ve taleplerimiz olmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bazı gerekçeler öne sürülerek ısrarla yazılı bir metin sunulmamakta.!

Peki bakanlık tarafından öne sürülen bu gerekçeler, talep edilen yazılı metnin sunulmaması için ne kadar makul karşılanabilir? Bize göre hiç bir şekilde makul karşılanacak sebepler değil! Ağır pandemi ve ekonomik şartlar altında Bakanlık vatandaşları polis zoruyla değil gönül rızalığıyla boşaltmak için herhangi bir maliyet yada yük getirmeyen, farklı beklenti ve şartlar öne sürmeyen vatandaşların masum ve anayasal yazılı protokol taleplerine, istenildiği gibi yazılı metin sunarak içini rahatlamalı ve vatandaşın gönül rahatlığıyla evini boşaltmasını sağlamalıdır.

Bu vatandaşın hakkı , bakanlığın da görevidir! FİKENTDER Derneği' nin hazırladığı ve Fikirtepehaber.com olarak 24 Mart 2021 tarihinde yayınladığımız ''FİKENTDER - Fikirtepe Plan Notları Örnek İtiraz Dilekçesi yayınlandı'' başlıklı haberimiz ve örnek dilekçe metni için buraya tıklayın. REVİZE UYGULAMA PLANDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NE? 1. Etap plan notları askı sürecinde çeşitli gerekçelerle yapılan itiraz ve başvurular bulunmakta idi.

Bunlardan bazılarının yeni revize edilen, uygulama planlarında dikkate alınarak düzenlendiğini görmekteyiz. Öncelikle gözümüze çarpan birçok köşe başında irili ufaklı cami alanları, ve park haricinde Göztepe sanayi sitesinde oto Ahmet'inde bulunduğu kısmın yola kaydırılarak, kazanılan alanın emsal alana dahil edilmesi, Brooklyn Park arkasında bulunan ve dini tesis alanı olarak daha önce işaretli alanın sağlık tesiss alanı olarak değiştirilmesi, yeşil koridorda yeni bir 15 metrelik yeni arayolların çıkartılması. Şua inşaatın bitirdiği Elit konsept projesinin arkasındaki terk alanına yapılması düşünülen projenin iptal edilerek yeniden park haline dönüştürülmesi ve son olarak ilbank - kiptaş ortaklığıyla yapılan projenin ön ve yan kısmında ne için ayrıldığını tespit edemediğimiz yeni rezerv alanlarının oluşturulduğunu görmekteyiz.

Brooklyn Park Projesinin yeşile terk alanında daha önce ki askı sürecinde varolan proje yapılaşması bu yeni revize askı planında da varlığını korumakta. Tabi sahada bu değişiklikler yapılmasının haricinde yapılan yazılı başvurulara rağmen, bakanlığın hala vatandaşın endişelerini yatıştıracak yazılı protokolleri sunmaması ise ileri dönük vatandaşlar da '' Neler oluyor?'' sorusunu sormasına ve daha fazla tedirginlik yaşamasına sebep olmakta! 09 Nisan 2021 tarihinde askıya çıkan ve Fikirtepehaber.com olarak ''Fikirtepe 1. Etap Revize İmar Uygulama Planı Yeniden Askıda'' başlığıyla yayınladığımız haberimiz ve yeni revize uygulama planı için buraya tıklayın TAPULAR HAZİNEYE, İTİRAZLAR RAFA ! 1. Etap ilk plan notu askıya çıktığında tapular vatandaşın üzerinde iken vatandaşlar çekincelerini yada itirazlarını yazılı olarak yapabiliyorken, revize uygulama plan notlarında tapu hazineye devir edildikten sonra askıya çıkmasından ve tapu sahibinin hazine olarak görülmesinden dolayı hiç bir vatandaşın haklı yada haksız herhangi bir yazılı itiraz etme yada talep dilekçesi verme hakkı bulunmamaktadır.

Bu uygulama her ne kadar sözlü olarak iyi niyet barındırsa bile yazılı metine dökülmedikçe şüpheleri artırarak barındırmaya devam edecektir. Hiçbir kanun kendi özerk yapısı içerisinde kendisine münhasır bir serbestîye yada uygulama barındıramaz. Anayasa ve diğer ilgili yasalarla koruma altına alına barınma hakkı, serbest piyasa ve bireysel özgürlükler ile çelişen bu uygulama kimin ne hayrına yada menfaatinedir. Fikirtepehaber.com 'da yayınlanan ve konu hakkında bakanlığı ve vatandaşları uyaran FİKENTDER DERNEĞİ OLARAK BAKANLIĞI UYARIYORUZ! Adeta bakanlık olarak size iyilik yapıyoruz ve biz yapıp sizi mağdur etmden hakkınız neyse vereceğiz demekle insanların her şeyi olan evlerini boşaltmalarını ve herhangi bir sürpriz yada aksama olmaması durumunda 3-4 yıl sürecek proje yapımına ve biz çağırana size ne alacağınızı söyleyene kadar da bekleyin demek ne kadar mantıklı ve ciddi devlet uygulamasına yakışır bir davranış? Türkiye Cumhurriyeti Devleti adına tüm bu çalışmaların yapılıyor olması ve bir iki bürokratın dudaklarının arasında binlerce vatandaşın kaderinin terkediliyor olması kabul edilemez.!

Her ne kadar güvene dayalı bir uygulama yapılıyor olsa da ''Söz uçar yazı kalır'' düsturu ve '' Devlette hukuk yazı ile işler'' kaidesini de göz önüne alarak FİKENTDER Derneği olarak, yazılı protokol talebimizde ısrar ediyoruz.. FİKENTDER Derneği olarak tüm Muhtarlarımızı, STK ve Vatandaşlarımızı özellikle boşalt tebligatları gönderilmeden ve kanuni zorlamalarla vatandaşlar karşılaşmadan ve yeni meçhullere yelken açmadan önce uyarıyoruz..

''DİKKAT, Bakanlık bizlere söylediği ve vadettiği neticeleri yazılı bir protokol metni ile tüm yurttaşlara sunmak zorundadır ve sunmalıdır da..!'' Son olarak kıssadan hisse bir paylaşım yaparak sözlerimize son verelim. Kur'ân'ın¸ Karınca Vadisi'nden ordusuyla geçerken Hz. Süleyman (a.s.)'ın bir karıncanın sözlerini anlaması ve buna gülmesinin söz konusu edilmesi oldukça dikkat çekicidir. Buna göre¸ gereksiz yere karıncayı bile ezmek ve incitmek doğru değildir.

Nitekim bir hadiste anlatıldığına göre: “Bir peygamber karınca yuvası üzerinde uyumuş¸ uykuda kendisini bir karınca ısırdı diye¸ emretmiş yuvayı yaktırmıştı. Bunun üzerine Yüce Allah onu¸ “Demek sen tesbih eden bir topluluğu hem de yakarak yok ettin öyle mi?' diye uyarmıştır.” Öncelikle belirtmek gerekirse Ne Cumhurbaşkanımızın, ne de Bakan Kurum'un sahada yapılan çalışmalar haricinde, vatandaşa karşı takınılan bürokratik duyarsız tavırdan dolayı duyulan rahatsızlıktan, FİKENTDER Derneği'nin verdiği yazılı rapora kadar haberdar olduklarını düşünmüyoruz.

Özellikle boşalt tebligatları öncesinde bakanlığın yazılı bir protokol sunmasını ümit ediyor ve bekliyoruz. Netice itibariyle devlet vatandaşın yaptığı işte muvafakati yakalamak ve gönülleri de kazanmak için basit talepleri de duymalı ve şifahen dile getirilenleri yazılı olarak içeren bir protokolü vatandaşına sunarak onları rahatlatmalıdır. Şimdiden mübarek Ramazan ayınızı kutlar hazırlara vesile olmasını temenni ederim. Her şey güzel olacak, selam ve dua ile ..

Yasin BEKTAŞ - 0549 8413716 FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı

Kaynak : Fikirtepe Haber