Peki vatandaşın kafasına takılan ve Fikirtepe Plan Notlarında yazılı ayrılmaz bir ek olarak görmek istediği hususlar neler? Yasin BEKTAŞ  23 Mart 2021 Salı 04:34Bu haber 10454 kez okundu. Öncelikle Fikirtepe'de yaklaşık 10 yıldır süre giden emsal ve paylaşım sorunları 7. ve son çıkan Fikirtepe plan notlarında da vatandaşın kafasını karıştırmaya devam etmekte. FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek Başkanı Yasin Bektaş, Fikirtepe Master Plan ve Plan Notlarına yönelik çekincelerini vatandaşlardan gelen şikayet ve tereddütler üzerine maddeler halinde açıkladı.

Fikentder Bakanlığın boşalt tebligatları göndermeden önce, yazılı ve plan notlarına bir ek olarak bu çekincelerin giderilmesi için yetkililere talep ve uyarılarda bulundu Konunun önemine binaen önce aklımıza gelen bir Avcı Temel fıkrasını sizlerle paylaşmak ve ve kıssadan hisse vatandaşların beklentileri karşılığında Plan Notlarında ekli ve yazılı olarak görmek istediğimiz bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Avcı Temel Dört kişilik avcı grubu, tecrübeli avcı Temel'in önderliğinde ormanda ilerlemektedirler. Karşılarına küçük bir delik çıkar. Temel yatın yere tavşan deliği! Bütün avcılar yere yatarlar. Gerçekten bir müddet sonra delikten tavşan çıkar. Avcılar hemen Vururlar. Tekrara yürümeye başlarlar. Bir süre sonra büyük bir delik çıkar karşılarına. Temel: "Yatın yere, tilki deliği!" Yatarlar. Biraz sonra tilki çıkar onu da vururlar. Tekrar düşerler. Bu defa daha büyük bir delik çıkar. Temel:" Yatın yere ayı ini", Yere yatarlar ve çıkan ayıyı vururlar. İyice keyiflenen avcılar yürümeye devam ederler. Kısa bir zaman sonra kocaman bir deliğin başında dururlar. Acemiler hep birden Temel'e bakaralar. Temel:"Uşaklar ne çıkacağunu bilmeyrum. Ama yatın ne çıkarsa bahtumuza!" Ertesi gün gazetelerde: Dört avcı tren altında can verdi...

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK NE? FİKİRTEPELİLERİN ÇEKİNCELERİ VE TALEPLERİ NELER?

''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneği FİKENTDER 'in öncülüğünde vatandaşlar tarafından yapılan bazı girişimler ve talepler doğrultusunda 23 Kasım 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Murat Kurum'un da emriyle Fikirtepe'de başlayan çalışmalarda, Plan Notlarının askıdan inmesine çok az bir zaman kala yaşanan belirsizlikler yüzünden Vatandaş İsyanla Şükran arasında sıkışmış durumda! Boşalt tebligatlarının gönderilmesine az bir süre kala, bazı iç rahatlatıcı bilgiler bakanlık yetkilileri tarafından Şifaen verilse bile vatandaş, bu bilgilerin verilen taahhütler doğrultusunda plan notlarına ekli ve yazılı olarak sunulmasını talep ediyor.

FİKENTDER Derneği'nin tespitleri ve Vatandaşın kafasına takılan, Fikirtepe Plan Notlarında da yazılı ayrılmaz bir ek olarak görmek istedikleri hususları yetkililerin de dikkate almasını umut ederek sırasıyla aşağıda sizlerle paylaşıyoruz; 1- Fikirtepe 1. Etap Master ve Plan Notlarında brüt ve emsal harici alanlar belli olmasına rağmen, vatandaşa arsasının karşılığında verilecek Net Emsal oranı belli değil 2- Yapılacak projede vatandaşın arsası karşılığı işin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı , İşin Üstlenicisi bizim de taleplerimiz doğrultusunda TOKİ iştiraki Emlak Konut'un vatandaşla yapacağı paylaşım oranı belli değil, Bakanlık iş sahibi ve planlayıcısı olarak, boşalt tebligatları öncesi bu bölgeye özel olarak yapılan plan notları çalışması içerisinde iş sahibi olarak net emsalle beraber paylaşım oranını da belirleyerek eklemelidir.

3- Kentsel dönüşüm kapsamında olmasına rağmen, Bakanlık Fikirtepe'de bugüne kadar hiçbir kira desteği sunmadı. Bundan sonra işin üstlenicisi olarak şifaen kiraları ödeyeceğini belirtse bile, kanunlarda geçerli olan afet riskli alanlarda ödenen 38 aylık kira ödeme süresinin yada iş bitimine kadar olacak şekilde, Fikirtepe özeline ve İstanbul Şartlarına göre uyarlanmış kira bedelleriyle beraber yazılı olarak sunulması beklenmektedir.

4 - Fikirtepe 1. Etap Master plan ve plan notlarında mahkemelerin iptal gerekçeleri ve yaşamsal alanların oluşturulması adına artırılan yeşil, sosyal donatı alanları ve yollardan dolayı özellikle bu alanlara denk gelen parsel sahipleri başta olmak üzere hiç bir vatandaşın hak kaybına uğramadan diğer yakın adalardaki projelerden haklarının plan notlarında yazılı emsal ve oranlarla alacağı özellikle belirtilmelidir.

5- Bakanlık işin sahibi ve üstlenicisi olarak, resmi boşalt tebligatlarını göndermeden önce vatandaşların hangi projelerden, nasıl ve hangi usulle haklarının belirlenip teslim edileceğini açık ve net bir şekilde ifade etmelidir. Bu durum hiç bir kimse yada kurumun keyfiyetine bırakılmayacak şekilde plan notlarına ekli ve yazılı olarak netleştirilerek ilan edilmelidir.

6- Fikirtepe kentsel dönüşüm ve afet riskli alan kapsamında ayrılan 1. Etap haricinde 2. ve 3. Etap sahalarında da her ne kadar master plan çalışması hazır olmasa bile mevcut plan notlarındaki uygulama şartları dahilinde yapılaşabileceğinin yazılı olarak belirtilmesi ve iş yapmak isteyen firmaların önünün açılması

7- Fikirtepe kentsel Dönüşüm ve afet riskli alan kapsamında 2. ve 3. Etap içerisinde bulunan, evleri yıkılan ama mevcut firmalar tarafından inşaatları devam etmeyen ve kiraları da ödenmeyen vatandaşların haklarının da bu plan kapsamında Emlak Konut tarafından aynı eşdeğer zaman içerisinde başlanarak bitirilmesi ve yaşanan mağduriyete son verilmesi

8- Fikirtepe'de Emlak Konut haricinde bakanlığın şartlarını yerine getirerek iş yapma yönünde taahütte bulunan firmaların verdikleri teminat kapsamına kira ödemelerinin de alınması

9- 6306 sayılı kanun ve 6/A maddesi kapsamında yapılması düşünülen toplu sözleşme fesihleri sonrası tüm şerhlerin kaldırılıp, firmalara verilen bazı arsa temliklerinin geri alınacağı, ilgili firmalar ile ilgili sözleşmeden doğan geçmiş alacaklar haricinde gerek kalmayan tüm davaların da düşürülerek ilgili firma ile vatandaşın bağının tamamen bitirileceği ve emlak konut çatısı altında yapılaşma sonrası sözleşmesi fes edilen eski firmanın vatandaştan herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı bu uygulama kapsamında vatandaşın kanuni koruma altına alınacağı yazılı olarak belirtilmelidir. 

10- Fikirtepe'de arsa ya da daire satın aldığını elinde resmi evraklarla ispat eden vatandaşlar da dahil olmak üzere, mevcutta Fikirtepe'de yaşayan tüm hak sahibi vatandaşların, mevcut haklarından feragat etmesine sebep olan yeni vaat ve taahhütlerin tamamının, bakanlık tarafından ilgili plan notlarında ayrılmaz yazılı bir ek olarak ilan edilmediği müddetçe, Alınan karar ve çalışmalardan dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Murat Kurum'a müteşekkir olsak bile, ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' FİKENTDER DERNEĞİ olarak bu şartlar ve belirsizlikler altında hiç bir vatandaşın evini boşaltmasına rızalığımızın olmadığını net bir şekilde deklare etmek istiyoruz.

Geçmişten bu zamana kadar Fikirtepelilere verilen ama çeşitli sebeplerle gerçekleşmeyen bazı söz ve vaatler göz önüne alındığında, yukarıda da yazdığımız Avcı Temel fıkrasındaki duruma yeniden düşmek istemiyoruz. Vatandaşların güncel ekonomik ve pandemi süreci içerisinde yaşadığı sıkıntılara yenilerinin eklenmemesi için yetkilileri uyarıyor, tüm vatandaşlarımızı yukarıda yazdığımız uyarı ve gerekçeler ışığında ilgili maddeleri sıralayarak askıda bulunan Fikirtepe Plan Notlarına itiraz etmeye davet ediyoruz.

Yukarıda sıraladığımız 10 maddelik beklenti ve çekincelerimize yönelik  bakanlığın yaptığı ve yapacağı açıklamaların Fikirtepe 1. Etap Plan notlarına  resmi yazı olarak eklenmesini talep ediyoruz. Bu hususların düzeltilmesi ve plan notlarına ekli ve yazılı olarak sunulması yönünde vatandaşların da talepkar olmasını tavsiye ederek, yetkilileri uyarıyoruz..

Yasin Bektaş - 0549 84138716 FİKENTDER Dernek Başkanı


Fikirtepe Haber