Kira Geliri Olanlar İçin Son Tarih 31 Mart!

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, kira geliri mükelleflerinin, 01 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için Mart ayının 1'inci gününden 31 günü akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerektiğini söyledi.

Kira Geliri Olanlar İçin Son Tarih 31 Mart!
banner112

Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesinde “tahsilat esası” benimsendiği bilgisini veren Özerçen,bu esas uyarınca, kira gelirlerinin vergiye tabi olabilmesi için mutlaka nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

Tahsil esasının uygulanmadığı hallerin de bulunduğunu kaydeden Özerçen, “ Gelecek yıllara ait olan kiralar peşin tahsil edilirse bu gelir tahsil edildiği tarihin değil de ilgili bulundukları yılın geliri sayılır. Şahısların, 2021 yılı için elde ettikleri kira gelirlerinde meskenlerde 7.000-TL’si, işyerlerinde ise kira gelirinin brüt tutarı 53 bin TL’sine kadar olan kısmı için beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanır.

Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.Bir kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır.2021 yılında elde edilen kira gelirlerinin, 2022 yılı içerisinde Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; birinci taksit 31 Mart 2022 tarihine kadar, 2'nci taksit ise 1 Ağustos 2022 tarihinde kadar ödenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

ELEKTRONİK BEYANNAME İMKANI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir EmreÖzerçen, şu bilgileri verdi: “Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensubu aracılığıyla da elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı Gerçek Gider Yöntemi ve Götürü Gider Yöntemi olarak iki yöntemle tespit yapılır. Gerçek veya götürü gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır.

Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, hasılatlarından %15’ini götürü gider olarak gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar”

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 11:07

Kadir Özel

Gayrimenkul Sektöründen uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün tüm yeniliklerini, yeni konut projelerini araştırma yaparak okuyucularına doğru ve gerçekçi bilgi aktaran bilgi birikimiyle tüm okuyucularımıza aktarıyoruz.


İletişim Hesapları
banner79
YORUM EKLE