Yüksek aidat fiyatlarına itiraz edilebilir mi?

Konutlarda konum, sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik gibi hizmetler için aidat ödeniyor. Aidat tutarları alınan hizmete göre değişiklik gösteriyor.

Yüksek aidat fiyatlarına itiraz edilebilir mi?
banner80

Konutlar için ödenen aidat; konum, sosyal alanlar, temizlik ve güvenlik gibi hizmetlere göre değişiklik gösteriyor. Normal bir apartman dairesinde oturanlar yalnızca temizlik ve onarım için aidat verirken, havuzlu, sosyal tesisli, güvenlikli sitelerde yaşayanlar, bu hizmetlerin karşılığı olarak çok daha fazla aidat ödüyor.

Son dönemde aidatlar o kadar yüksek seviyelere ulaştı ki kiralarla yarışır hale geldi.

İKİ TÜRLÜ OLABİLİR

Kat mülkiyeti mevzuatına tabi binalarda aidatlar işletme projesi ile belirlenir. İşletme projesi iki türlü yapılır. Birincisi kat malikleri kurulunda kabul edilerek, ikincisi ise kat malikleri kurulunda kabul edilmemiş ise yeni seçilen yönetici tarafından yapılır. Bunlardan biri ile yapılmış ve kesinleşmiş işletme projesine uyulması mecburidir. Peki belirlenen aidatlar yüksekse ne yapılabilir?

İPTALİNİ İSTEMEK MÜMKÜN

Ev sahipleri, haklarını ihlal eder nitelikte yüksek ödeme veya adil olmayan bölüştürme yapılması halinde, buna katlanmak zorunda değil. Kat malikleri kurullarında alınan kararların iptalini talep mümkün. Ancak bu talep mahkemeye yapılır ve mahkeme talebi haklı bulursa, işletme projesinin tamamını veya itiraza uğrayan kısmını iptal edebilir. Bunun dışında kesinleşmiş işletme projelerinin tatbik kabiliyeti vardır, her kat maliki buna uymak zorundadır.

BİNA YÖNETİMİNE KARŞI KİRACININ SORUMLULUĞU NEDiR?

Binaya ait aidat ve ortak giderlerden o bağımsız bölümün maliki olan kiralayanla birlikte kiracı da sorumludur. Dolayısıyla ödenmesi gereken ortak gider, yönetici tarafından bağımsız bölüm malikinden talep edilebileceği gibi kiracıdan da talep edilebilir. Kiracının sorumluluğu ödemek durumunda olduğu kira bedeli ile sınırlıdır.

KAT MALİKLERİ KURULU NASIL TOPLANIR?

İki şekilde toplanır. Birincisi olağan toplantı, diğeri olağanüstü toplantı. Olağan toplantı binaya ait yönetim planında gösterilen tarihte yapılan toplantıdır. Yönetim planında olağan toplantı tarihi gösterilmemişse, her yılın ocak ayı içinde yapılan toplantı olağan toplantıdır. Bunların dışında da ihtiyaç halinde kat malikleri kurulu toplanabilir ama bu olağanüstü toplantıdır.

Olağanüstü toplantıya sadece yönetici, denetçi veya bağımsız bölüm maliklerinin üçte biri kat maliklerini çağırabilir. Bunların dışında kimseler olağanüstü toplantı çağrısı yapamaz. Olağan toplantıda bu şart aranmadığı halde olağanüstü toplantıya davet en az 15 gün önce yapılır. Sadece gündem maddesi görüşülür.

İŞLETME PROJESİ NASIL YAPILIR?

Kat mülkiyetine tabi binalarda bağımsız bölüm maliklerinden aidat ve ortak gider ancak ‘kesinleşmiş işletme projesine’ göre yapılabilir. Kesinleşmiş işletme projesi ya ‘kat malikleri kurulu’ toplantısında kabul edilmiş işletme projesidir veya ‘yönetici’nin yaptığı işletme projesidir. Kat malikleri toplantısında kabul edilen işletme projesi tüm kat maliklerini bağlar ancak gecikme tazminatı talep edebilmek için toplantıya katılmayan kat maliklerine tebliği şarttır.

YEDİ GÜN SÜRE VERİLİR

Kat malikleri kurulunda işletme projesi kabul edilmemiş ise yeni yönetici derhal bir işletme projesi hazırlar, tüm kat maliklerine tebliğ eder, yedi gün bekler. Bir itiraz olmazsa, yedi günün sonunda işletme projesi kesinleşir. Bir itiraz olduğu durumda ise sadece itiraz konusunu görüşmek üzere kat maliklerini toplantıya çağırır ve alınan karardan sonra işletme projesi kesinleşir. Kesinleşmiş işletme projesi olmadan aidat toplanmaz.

Kadir Özel

Gayrimenkul Sektöründen uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün tüm yeniliklerini, yeni konut projelerini araştırma yaparak okuyucularına doğru ve gerçekçi bilgi aktaran bilgi birikimiyle tüm okuyucularımıza aktarıyoruz.


İletişim Hesapları
banner79
YORUM EKLE