Değer Artış Payı Yönetmeliği Neler Getiriyor?

İmar Planı Değişikliğiyle Değeri Artan Gayrimenkullerin Vergisi De Artacak

Değer Artış Payı Yönetmeliği Neler Getiriyor?
banner74

Geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre bundan böyle imar planı değişikliği sebebiyle değeri artan gayrimenkuller için artık değer artışı vergisi ödenecek. Bu düzenlemeyle birlikte  taşınmazın artan değerinin tamamının kamuya aktarılacağını dile getiren Lüks Kont Uzmanı Sühran Aras, bu durumun özel teşebbüs ve sermayenin değerinin azalmasına ve kamunun aşırı yararlanmasına neden olabileceğini dile getirdi.

Bunun yerine belli bir yüzdenin mevcut hak sahiplerine ve dolayısıyla özel teşebbüse, kalan kısmının ise kamuya aktarılması daha doğru olacağını belirten Aras, mevcut durumun dolaylı olarak imar planı değişikliği taleplerinin önünü kanun yoluyla kapatmış olacağını ve bu nedenle özel teşebbüsün gelişmesinin de engellenebileceğini söyledi.

 Lüks Konut ve  Gayrimenkul uzmanı Sühran Aras yeni yönetmeliğin detaylarını anlattı.

Vergi,  taşınmazın artan değerinin tamamı üzerinden hesaplanacak

''Yeni düzenlemeye göre, kişi ya da şirketler sahibi oldukları taşınmazın imar planının değiştirilmesini, örneğin kat izninin artırılmasını ya da konut iken sağlık ya da eğitim kurumu, otel ve benzeri gibi fonksiyonunun değiştirilmesini talep ederse ve bu yolla taşınmazın değeri yükselirse, yükselen değer üzerinden vergi ödeyecekler.

Değer artış payı uygulanmayacak durumlar;

  • Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.
  • Kentsel dönüşümde parsel bazlı dönüşüm yerine, ada bazlı dönüşümü teşvik etmek amacıyla riskli alan ve rezerv yapı ilan edilen alanlarda değer artış payı alınmayacak.
  • Riskli yapı taşınmazlarında ise yürürlükteki planda belirtilen emsale esas inşaat alanının 1.5 katına kadar olan plan değişikliklerinde değer artış payı uygulanmayacak.

1000 metrekare üzeri imar adalarında değişiklikler;

En az bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip imar adalarında plan değişikliği yapılmak istendiğinde, ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini artıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapının ada merkezine en fazla 500 metre mesafede karşılanması koşulu gerekiyor.

Değer artışının tespiti oluşturulacak  komisyonda belirlenecek

İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen mer’i plan koşullarındaki değer tespiti ile birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenecek. Değer artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenecek. Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak uygulanacak.

Yapı ruhsatı düzenlenmeyecek

Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Pay dağıtımı nasıl olacak?

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Yatırılan tutarların;

%25’i büyükşehir belediyesine

%25’i ilgili ilçe belediyesine

%25’i bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na

%25’i Hazine’ye

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde:

%40’ı imar planı değişikliğini onaylayan idareye

%30’u bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’na

%30’u Hazine’ye gidiyor.

Kadir Özel

Gayrimenkul Sektöründen uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün tüm yeniliklerini, yeni konut projelerini araştırma yaparak okuyucularına doğru ve gerçekçi bilgi aktaran bilgi birikimiyle tüm okuyucularımıza aktarıyoruz.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE