banner38

Değerli Konut Vergisini Kimler Ödeyecek

Değeri 5 milyon TL ve üstü olan konutlar için getirilen Değerli Konut Vergisi, geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de yer alan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.

Değerli Konut Vergisini Kimler Ödeyecek

Değeri 5 milyon TL ve
üstü olan konutlar için getirilen Değerli Konut Vergisi, geçtiğimiz gün Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye’de
yer alan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan

konutların
tabi
tutulacağı vergi, Değerli Konut Vergisi olarak tanımlanıyor.  Buna göre konutu 5.000.000
TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar binde 3, 7.500.001 TL ile 10.000.000 TL
arasında olanlar binde 6, 10.000.001 TL’yi aşanlar ise binde 10 oranında vergi
ödeyecek. Avukat Mehmet Aslan, bu verginin detaylarını anlattı.

Değerli
Konut Vergisi’ni taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de
yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceğini belirten Avukat
Mehmet Aslan,

”Eğer
birden çok malik var ise bu durumda paylı mülkiyet sahibi hisseleri oranında,
elbirliği ile malik olanlar ise müteselsilen yani her bir paydaş ayrı ayrı tüm
borçtan sorumlu olur” dedi.

Değerli Konut Vergisine tabi olacak olan konutların
değer belirlemesini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği
değerleme şirketleri tarafından yapılacağını vurgulayan Avukat Mehmet Aslan,
“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya
yetkilendirdiği değerleme şirketleri tarafından konutun değeri belirlenip
tebliğ edildikten sonra itiraz hakkınız elbette bulunuyor. Tebliğ
tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar itiraz yapılabiliyor. İtiraz
edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz için ise belirlenen değer, kesin kabul
ediliyor.”

Avukat
Mehmet Aslan
, Değerli Konut Vergisi’nin detayları hakkında şunları söyledi:

 • Mesken nitelikli
  taşınmazın değerinin 5.000.000 TL’yi aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği,
  yazılı vergi değerini değiştirme sebeplerinin doğması ve bu sebeplerin meydana
  geldiği ve varsa muafiyetin düştüğü tarihi takip eden yıldan itibaren başlar.
 • Yanan, yıkılan,
  tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını
  kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku
  bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
 • Mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; 18 yaşını
  doldurmuş ve hiç bir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran
  kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret
  bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut
  vergisinden muaftır. Eğer kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları
  hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.
 • Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı
  bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen
  mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği
  taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil)  vergiden muaftır. Ancak bu taşınmazların
  kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç tutularak bu
  durumda vergiye tabi tutmuştur.
 • Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan
  değeri;
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında
olanlar                    (Binde
3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında
olanlar                  (Binde
6)

10.000.001 TL’yi
aşanlar                                                          (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

 • Vergiye
  konu taşınmaza ilişkin beyannameler, taşınmaz değerinin tespit edildiği yılı
  takip eden şubat ayının 20’nci gününe kadar yapılır. Bu beyanname yıllık olarak
  verilir. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili
  yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. Yıl
  içerisinde 5.000.000 TL tutarı aşan meskenin alınması hâlinde, mükellef
  tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi
  dairesine beyanname verilir.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 13:32
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER