2019'da Taşınmaz Satanlar Dikkat!

Türkiye genelinde 2019 yılında toplamda 2 milyon 338 bin 269 taşınmaz satış yolu ile el değiştirdi. Sahip olduğu gayrimenkulü aldığı tarihten itibaren beş yıl içinde satanların, elde ettikleri kazanç istisna haddinin üzerindeyse Gelir Vergisi Beyannamesi vermeleri gerekiyor.

2019'da Taşınmaz Satanlar Dikkat!
banner112

Türkiye genelinde 2019 yılında toplamda 2 milyon 338 bin 269 taşınmaz satış yolu ile el değiştirdi. Sahip olduğu gayrimenkulü aldığı tarihten itibaren beş yıl içinde satanların, elde ettikleri kazanç istisna haddinin üzerindeyse Gelir Vergisi Beyannamesi vermeleri gerekiyor. 


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Alım satım işlerini ticari kazanç hükümleri kapsamında devamlı yapmasalar da, gayrimenkullerini beş yıl içinde satış, trampa, takas ve kamulaştırma gibi nedenlerle elden çıkartanlar, alım satımdan sağladıkları kazançlar için gelir vergisine tabi tutuluyor. Değer artış kazancında 2019 takvim yılı için 14 bin 800 Türk Lirası gelir vergisinden istisnadır” dedi. 


Nasıl Hesaplanıyor


Değer artışı kazancının vergilendirilmesine ilişkin hesaplama hakkında da bilgi veren Özelmacıklı “Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor. Bunun içinde elden çıkartılan taşınmazın maliyet bedelini ve gene satıcı tarafından yapılan giderler, ödenen vergi ve harçları öncelikle tespit etmek gerekiyor. Vergilendirilecek kazancın tespitinde elde etme bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  tarafından belirlenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarına endekslenmesi sonucu bulunacak olan tutarı ile elden çıkarma sonucu elde edilen tutar arasındaki fark esas alınıyor” dedi. 


Miras İle Geçenler Vergilendirilmiyor


İvasız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Özellikle intikal yani veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor. Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor. Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor” dedi. 


Süre Uzatıldı


Özelmacıklı “2019 yılına ait Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 sonuna kadar uzatıldı. Ödemeler bu yıl için iki taksit olmak üzere 30 Nisan ve 04 Ağustos tarihine kadar yapılmalı. İstisna tutarının altında kalan kazançlar için beyanname verilmesine gerek yok. Beyannameler kolay ve hızlı bir şekilde Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebiliyor” dedi. 


Örnek Hesaplama


Mükellef (A) 10.03.2015 tarihinde 300.000-TL’ye satın almış olduğu gayrimenkulü, 25.04.2019 tarihinde 600.000-TL’ye satmıştır. Buna göre mükellef, söz konusu gayrimenkulü alış tarihinden itibaren beş yıl geçmeden satmış olduğundan, elde ettiği kazanç değer artışı kazancı olarak vergiye tabi olacaktır.   


Öncelikle gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Şubat 2015 döneminde Yİ-ÜFE 239,46; elden çıkarıldığı aydan önceki ay olan Mart 2019 döneminde Yİ-ÜFE 431,98 olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda endeksleme oranının ilgili dönemde %10’un üzerinde [(431,98 – 239,46) /239,46] = % 80,39 artmış olduğu görülmektedir. Dolayısıyla elden çıkarılan gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli; 300.000 TL x (431,98 / 239,46) = 541.192,68 TL olarak dikkate alınacaktır. Buna göre mükellef, satmış olduğu gayrimenkulden dolayı (600.000 – 541.192,68 =) 58.807,32 TL tutarında istisna öncesi değer artışı kazancı elde etmiş olacaktır. 


Söz konusu kazanca, 2019 yılında geçerli olan 14.800 TL tutarındaki istisna uygulandıktan sonra bulunacak (58.807,32 – 14.800 =) 44.007,32 TL’ye vergi nispetleri uygulandığında mükellefin Hesaplanan Gelir Vergisi 8.181,98 TL olacaktır. Söz konusu gayrimenkulün 25.04.2019 tarihinde elden çıkarılmasından doğan 2019 yılı değer artışı kazancı, 2020 yılının 30 Nisan tarihine kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilip, 2020 yılının 30 Nisan ve 4 Ağustos tarihlerine kadar 2 eşit taksitle ödenmelidir. 


Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 11:48
banner79
YORUM EKLE