Yeşil Vadi Arsa Ofisi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, “Son 5 yılda Trakya’daki arsaların getirisi konutu yediye katladı. Beyaz yakalılar ve gençlerin arsa yatırımcısı haline gelmesinde bu olgu da rol oynadı” dedi.

“Koronavirüs salgını sürecinde insanlar doğanın, sadeliğin, minimalist hayatın değerini kavradı ve kendilerine ait küçük bir toprak parçası, bahçeli bir ev sahibi olabilmek için harekete geçti.” Bu sözler, yaklaşık 20 yıldır Trakya’dan yatırımcılara imarlı, ifrazlı arsalar sunan Yeşil Vadi Arsa Ofisi’nin Genel Müdürü Emin Ertuğrul’a ait. Araştırma şirketi Ipsos’un anketine göre vatandaşların yüzde 61'inin salgının kolay sona ermeyeceği ve birçok önlemin kalıcı olacağını düşündüğüne dikkat çeken Emin Ertuğrul, “Salgınla ilgili endişelerin sürmesi, küçük bir toprak sahibi ve bahçeli ev sahibi olma arzusunu güçlendiriyor” dedi.

Arsaya ilgi artışının bir başka nedeni, banka mevduat faizlerinde yaşanan düşüş. Faizlerdeki düşüşün insanları alternatif yatırım araçlarına yönelttiğini belirten Emin Ertuğrul, alternatif yatırım araçları içinde arsanın öne çıktığını vurguladı. Yeşil Vadi Arsa Ofisi’nin Trakya’daki ifrazı yapılmış projelerinin ortalama fiyatının son 5 yılda yüzde 81 artış gösterdiğini, aynı dönemde veri kuruluşu Endeksa’ya göre İstanbul’da konut fiyatlarının sadece yüzde 12 arttığına dikkat çeken Ertuğrul, “Son 5 yılda Trakya’daki arsaların getirisi konutu yediye katladı. Beyaz yakalılar ve gençlerin arsa yatırımcısı haline gelmesinde bu olgu da rol oynadı” dedi.

Göç nedeniyle Trakya’nın hızlı bir değişimden geçtiğini de ifade eden Ertuğrul, bunun sonucunda arsa yatırımının getiri süresinin eskiye oranla çok kısaldığını belirtti. Bu süreçte arsanın evladiyelik bir yatırım olduğu algısının yıkıldığını vurgulayan Emin Ertuğrul, “Arsadan kazanç sağlamak için artık eskisi gibi 20 + yıl beklenmiyor. Göç, yerleşim yerlerinin çok hızlı gelişmesine neden oluyor; projeler çok daha hızlı hayata geçiyor. Bunların etkisiyle getiri oranları çok daha hızlı artıyor. Bu yüzden gençler aslında geçmişteki nesile göre şu an 3-0 önde” diye konuştu.

ARSA ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yeşil Vadi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, yatırımcıların arsa alırken öncelikle yatırım amaçlı mı yaşam alanı oluşturma amaçlı mı hareket ettiklerine karar vermeleri gerektiğini belirterek, iki yatırım biçiminin kriterlerinin farklı olduğunu vurguladı. Yatırım amaçlı arsa alanların görsel güzellikten ziyade bölgenin gelişime açık olup olmadığını incelemeleri gerektiğini ifade eden Ertuğrul’a göre sorulması gereken başlıca sorular şöyle: “Bölgede sanayi, üniversite var mı? Bölgede kamu yatırımları var mı? Bölgeye göç var mı?”

Yeşil Vadi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, yatırım amaçlı alınacak arsanın ise mutlaka imarlı, ifrazlı ve müstakil tapulu olması gerektiğini ifade etti.

Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı veriliyor. Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekiyor. Emin Ertuğrul, alınacak yerin mutlaka ilgili belediye ve Tapu Kadastro’da incelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yaşam alanı amaçlı arsa yatırımında bölgenin yerleşim yeri içinde veya yakınında olup olmadığı sorusu önem taşıyor. Yeşil Vadi Genel Müdürü Emin Ertuğrul, “İnsan sosyal bir varlık; alınacak arsanın yerleşim içerisinde veya bitişiğinde olmasına dikkat edilmeli” dedi.

Emin Ertuğrul, yapılaşmaya gidebilmek için alınacak yerin tarla, arazi değil arsa statüsünde olması gerektiğini de vurguladı ve “Bölgenin elektrik, su altyapısının bulunup bulunmadığına ve ulaşımının kolay olup olmadığına da dikkat etmek gerekiyor” dedi.