Tüm apartmanda Apartman Yönetim Planı olması zorunluluğu varmadır? Yönetim planı olmayan apartmanlar nasıl yönetilir?

Apartmanların anayasası olarak da gösterilen Apartman Yönetim planı ile alakalı olarak ayrıntıları birçok sitede oturanlar merak ediyor. Bu konuyla alakalı site yönetimi amartman yönetimi bir çok bilgiye sahip değiller ve açıklayıcı bilgilenirci uarılarda bulunmak istemiyorlar.

Apartmanlarda yönetim işleyişi belirli esaslara göre yapılmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ile apartmanlardaki idare sürdürülse de tüm çözüm yolları Kat Mülkiyeti Kanunu ile bulunamayabiliyor. Bunun yanında kat malikleri apartmanlarda kendilerine özel kurallar uygulanmasını isteyebilirler. İşte Apartman Yönetim Planı burada devreye girmektedir. Peki Apartman Yönetim Planı hakkındaki kapsamlı bilgiler nelerdir?

APARTMAN YÖNETİM PLANI NEDİR?

Rose Marine Butik

Apartmanlarda işleyişin nasıl olacağının, hangi kuralların olduğunun, kat maliklerinin hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunun, ortak giderlerin nasıl karşılanacağının, yöneticilerin ve denetçilerin alacakları ücretlerin ve yönetim işleyişine dair tüm konuların düzenlendiği yasal sözleşmedir. Apartman Yönetim Planı oluşturulduktan sonra o apartmanda yönetim tarzı ve uygulamalar bu plan esas alınarak sürdürülmektedir.

Kırsal mahallede yaşayanlar emlak vergisi ödemez Kırsal mahallede yaşayanlar emlak vergisi ödemez

APARTMAN YÖNETİM PLANI OLMASI ZORUNLU MUDUR?

Her apartmanda Apartman Yönetim Planı olması yasal bir zorunluluktur. Hatta bu yönetim planı tapuya işlenmektedir. Kat irtifakı kurulduktan sonra kat mülkiyetine geçiş yapabilmek için Apartman Yönetim planı oluşturulup tapuya bildirilmelidir. Eğer yönetim planı yoksa kat mülkiyetine geçiş yapılamayacaktır. Bundan dolayı Apartman Yönetim planı oldukça mühimdir.

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİR Mİ?

Apartmanlarda Yönetim Planı zamanla güncelliğini yitirebilir ve kat maliklerinin ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir. Ancak bunun çözüm yolu oldukça basittir. Kat malikleri istedikleri zaman beşte dört oy oranı yakalamak şartı ile yönetim planını değiştirebilirler. Yönetim planı değişikliğine tüm kat malikleri katılmalıdırlar. 20 dairelik bir apartmanda yönetim planı değişecekse Kat Malikleri Genel Kurulu toplanarak oylama yapar. 20 kat malikinin en az 16’sının oyunun alınması ile yönetim planı değişikliği yapılabilir. Bu değişiklik yapıldıktan sonra apartman yeni kurallara göre idare edilir.

Amarrman Yönetim planında uyulması gereken kurallara sitede oturanlar ne kadar uyuyor? Site yönetimi veya apartman yönetimi ne gibi yaptırımlar yaptırabilir? bu konuda vatanaşların bilgisi varmı uyulacak kuraları liste halinde site girişi veya apatman girişine asılara bilgileniriliyor mu?