Son zamanlarda aile konutuna şerh konulması sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi. Aile konutu nedir, aile konutu olarak belirlemek için başvuru nasıl yapılır, aile konutuna şerh nasıl koyulur? 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında hukuk hayatında yer alan aile konutu kavramı kanunda yer almıyor. Fakat Türk Medeni Kanunu gerekçesinde bu kavrama ilişkin “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir mekân” olarak tanımlama yer alıyor.

AİLE KONUT ŞERHİ KİM TARAFINDAN KUNULABİLİR

Türk Medeni Kanunu dışında aile konutu kavramı “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekân” olarak yer alıyor. Aile konutu olabilmesi için resmi evlilik birliği ile bir araya gelmiş aile ve ailenin yaşadığı ortak konut olması gerekiyor.

AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

İzocam, 10 soruda EUCEB sertifikasının önemini anlattı!

Yaşanılan konutun, mülkiyet hakkına sahip eşin diğer eşin rızası olmadan devretmesi, bir hakla sınırlandırması, kira sözleşmesi var ise diğer eşin rızası olmadan bu sözleşmenin feshedilmesi aile birliğini ve mutluluğu bozarak ailenin ve geleceğine zarar vererek toplumsal yapıyı bozar. Bu durumun önüne geçebilmek için de aile konutu şerhi ile eşin konut üzerindeki tasarrufları diğer eşin rızasına bağlanır.

AİLE KONUTU ŞERHİ EŞLERİN HABERİ OLMADAN KONULUR MU ?

Aile konutu şerhi olan konutlarda gayrimenkulün kira sözleşmesi, mülkiyet hakkı, malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadan devredilemez ve konut üzerindeki hakları sınırlandırılamaz. Ailenin menfaati için eşlerden birinin rıza göstermemesi durumunda diğer eş, hâkim müdahalesi talep edebilir. .C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce çıkarılan 1.6.2002 tarih ve 2002/7 No’lu genelge uyarınca, tapu kütüğüne aile konutu şerhi, malik olmayan eşin talebi ile verilebilir.

KONUT ŞERHİ KİME FAYDA SAĞLAR.

Evlilik birliğinin resmi olarak devam ettiğini gösteren belge ile muhtardan alınacak ikametgâh halinde tapu müdürlüğü şerh verebilir. Aile konutuna konulan şerh, evlilik, ölüm, boşanma, iptali ve sair sebepler ile sona erinceye kadar devam eder.

Kiracı Bir Yıllık Peşin Kira Öderse İndirim Hakkı Varmıdır Kiracı Bir Yıllık Peşin Kira Öderse İndirim Hakkı Varmıdır

Aile Konut Şerhi Koymak için Tapu Müdürlüklerine ne götürmek gerekiyor.