2022 yılı için yeniden belirlenen ve özellikle brüt maaş esasıyla çalışanları ile şahıs şirketlerini yakından ilgilendiren gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; bu tutarlar; %15 gelir vergisine tabi gelir sınırı 24,000 TL’den 32,000 TL’ye, %20 gelir vergisine tabi gelir sınırı 53,000 TL’den 70,000 TL’ye, %27 gelir vergisine tabi gelir sınırı 130,000 TL’den 170,000 TL’ye, %35 gelir vergisine tabi gelir sınırı 650,000 TL’den 880,000 TL’ye yükseltildi.

650,000 TL ve üzeri gelirlerin tabi olduğu %40 gelir vergisi diliminde gelir sınırı ise 880,000 ve üzeri olarak düzenlendi.

Tebliğle ayrıca, gelir vergisi ile kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i oranında istisna edilen tutarın sınırı da 2 milyon TL olarak belirlendi.